Transformacyjne szkolenie mobilne dla profesjonalistów w podróży

Ocenić

Oceń braki w umiejętnościach swojego zespołu, aby określić najlepszą drogę rozwoju

Spożywać

Korzystaj z modułowych treści w formie gier według własnego harmonogramu

Zastosuj

Zastosuj wyciągnięte wnioski do swoich rzeczywistych klientów/progentów

Trener

Twój certyfikowany Coach będzie dostarczał informacji zwrotnych dostosowanych do rzeczywistych możliwości.

Perfect

Doskonal każdą lekcję dzięki wzmocnieniom wideo i indywidualnym podręcznikom do gry

Ścieżka

Śledzenie wpływu finansowego i postępów pracowników na każdym kroku

Certyfikacja

Certyfikacja każdego członka zespołu po ukończeniu programu